5in 1 acticide

41.99 inclusief btw

Artikelnummer: 687290 Categorieën: ,

Beschrijving

5in1 Acticide CMG

5in1 Acticide

ACTICIDE® CMG

Geen particuliere verkoop! acticide CMG mag alleen verkocht worden aan bedrijven met een geldende KvK inschrijving. Product mag alleen toegepast worden door de professionele gebruikers, zoals garages, boot / aggregaat / bus -verhuur- service bedrijven.

ACTICIDE® CMG is een zeer effectieve bacterie-doder biocide voor diesel.

Het product voorkomt voor lange tijd de groei van bacteriën in de diesel of mazout tank

Met een dosering van slechts 25 ml / tankbeurt voorkomt u al bacteriegroei in de tank.

ACTICIDE® CMG belangrijke voordelen:

Werkt al preventief met 25 ml/ tankbeurt.

Is veilig voor de dieselmotor.

Heeft NATO stocknummer voor militaire motoren.

Bacteriën vervuilen steeds vaker de dieseltanks van boten, campers , aggregaten, tractoren en zelfs vrachtwagens.

Dit probleem openbaart zich door met zwart slijm verstopte filters, haperende of in vermogen terugvallende en soms plotseling stilvallende motor.

Het plaatsen van een schoon filter helpt dan maar even.

Volledige tankreiniging is tijdrovend en kostbaar, maar geeft geen garantie.

Volledige bestrijding van deze bacterie gaat het beste met een bacteriedoder (biocide)

Gebruiksaanwijzing:

Draai alleen de reservoirdop open en knijp voorzichtig het reservoir vol (25ml), voeg dit toe aan de tank.

Herhaal tot opgegeven dosering is bereikt. Opgegeven doseringen zijn veilig voor de motor.

Doserings Tabel ACTICIDE® CMG

Tank inhoud Preventief (filter is schoon)Per tankbeurt: Shock dosering (bij besmetting)Eenmalige dosering:

Tot 50 liter 25 ml 50 ml

100 liter 25 ml 125 ml

250 liter 25 ml 150 ml

500 liter 50 ml 250 ml

Winterstalling 100-150 ml

Inhoud 5in1 ACTICIDE® CMG

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on

en 2-methyl -2H-isothiazool-3-on[EC no. 220-239-6] (3:1)

Acticide®CMG is aangemeld bij CtgB nr. 1379.

Acticide®CMG heeft een NATO Stock nr. 6850-12-381-3762

Veiligheidsvoorschriften

R-Zinnen: R34 Veroorzaakt brandwonden. R43 Kan overgevoeligheidveroorzaken bij contact met de huid. R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. -Zinnen: S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddelijk een arts raadplegen (Indien mogelijk dit etiket tonen). S26 Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidskaart. Buiten bereik van kinderen houden.

Noodgeval telefoonnr.:+49 621 60 – 43333

Extra informatie

Gewicht 0.45 kg

Merk

5 in 1